Kategorier

Togpassagerer bedt om at give 24 oplysninger til refusionskrav

Under Delay Repay lover virksomhederne at betale næsten automatiske refusioner for forsinkelser og aflysninger - men virkeligheden kan være langt fra tilfældet